ตัวอย่างปกหนังสือ"ไม่มีศาสนา"


ไม่มีศาสนา

(อิสระจากความเชื่อสู่ชีวิตใหม่)

                    

เรียบเรียงโดย

เตชปัญโญ ภิกขุถ้าใครต้องการโหลดเอาหนังสือ "ไม่มีศาสนา" นี้ไปอ่านในรูปแบบไฟล์ PDF ก็ โหลดได้จากที่ตรงนี้เลย หรือถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "ไม่มีศาสนา" เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม PDF คือปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 16 แผ่น โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ (คือปริ้นทั้งสองหน้าโดยจับคู่กันให้ถูกต้อง เช่น แผ่นที่ 1 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 1 หน้า B , แผ่นที่ 2 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 2 หน้า B เป็นต้น ไปจนครบทั้ง 16 แผ่น ระวังอย่าให้กลับหัวกลับหาง) แล้วนำมาเรียงเลขหน้าให้ต่อเนื่องกัน (คือจาก1,2,3,4 เป็นต้น ไปจนถึงหน้า 28, 29 แล้วหน้าที่เหลือก็จะเรียงต่อกันเอง) และพับครึ่ง แล้วใช้ลวดแม็กเจาะตรงกลางของสันหน้าปก 2 ตัว หรือใช้เชือกผูก ก็จะกลายเป็นหนังสือที่เรียงหน้าไว้แล้วสมบูรณ์เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ หรือเหมือนสมุดเล่มบางๆ ก็ดาวน์โหลดไป save ไว้ปริ้นได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่างนี่


1A --1B
2A --2B
3A --3B
4A --4B
5A --5B
6A --6B
7A --7B
8A --8B
9A --9B
10A --10B
11A --11B
12A --12B
13A --13B
14A --14B
15A --15B
16A --16B

*********************
Free Web Hosting