ตัวอย่างปกหนังสือ"ศาสนาวิทยาศาสตร์"

ศาสนาวิทยาศาสตร์

(ดับทุกข์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์)

                    
เรียบเรียงโดย


เตชปัญโญ ภิกขุ
         ถ้าใครต้องการโหลดเอาหนังสือ "ศาสนาวิทยาศาสตร์" นี้ไปอ่านในรูปแบบไฟล์ PDF ก็ โหลดได้จากที่ตรงนี้เลย หรือถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม PDF คือปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 13 แผ่นแนวนอน (รวมปกด้วย) โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ (คือปริ้นทั้งสองหน้าโดยจับคู่กันให้ถูกต้อง เช่น 1A คู่กับ 1B , และ 2A คู่กับ 2B เป็นต้น ไปจนครบทั้ง 12 แผ่น ระวังอย่าให้กลับหัวกลับหาง) แล้วนำมาเรียงเลขหน้าให้ต่อเนื่องกัน (คือจาก1,2,3,4 เป็นต้น ไปจนถึงหน้า 24, 25 แล้วหน้าที่เหลือก็จะเรียงต่อกันเอง) และพับครึ่ง แล้วใช้ลวดแม็กเจาะตรงกลางของสันหน้าปก 2 ตัว หรือจะใช้เชือกผูกก็ได้ ก็จะกลายเป็นหนังสือที่เรียงหน้าไว้แล้วสมบูรณ์เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ หรือเหมือนสมุดเล่มบางๆ ก็ดาวน์โหลดไป save ไว้แล้วสั่งปริ้นได้เลยจากลิ้งค์ที่นี่


1A -- 1B
2A -- 2B
3A -- 3B
4A -- 4B
5A -- 5B
6A -- 6B
7A -- 7B
8A -- 8B
9A -- 9B
10A -- 10B
11A -- 11B
12A -- 12B
13A -- 13B

*********************


Free Web Hosting